Mateusz Dorobek

Mateusz Dorobek

Muzyka z perspektywy Data Scientist'a + Piano Live

Podczas prezentacji pokażę wam z jakich elementów składa się muzyka, oraz jaką rolę odgrywają one w analityce danych muzycznych. Przedstawię różne formy reprezentacji muzyki, oraz wskażę typowe błędy występujące nawet w pracach naukowych. Do wyjaśnienia wszystkich muzycznych pojęć użyje porównań, wizualizacji i zagram parę przykładów na pianinie cyfrowym.