Mateusz Dorobek

Mateusz Dorobek

Dialog między zespołem biznesem a zespołem Machine Learning

Uruchomienie w Allegro własnej usługi płatności odroczonych (Allegro Pay) przyniosło ze sobą ogromne zapotrzebowanie na zaawansowaną analitykę. Jak w przypadku wielu produktów finansowych potrzeby biznesowe były wymagające, a skala i ograniczenia czasowe zaskutkowały specyficznymi wyzwaniami analitycznymi. Jak te dwa światy pogodzić, aby sprostać stawianym wymaganiom wyjaśnię na przykładzie case study dot. modelowania ryzyka w Allegro Pay.